- Zintuigen prikkelen stimuleert contact -

Zintuigen prikkelen stimuleert contact

Gepubliceerd op 20/10/2021 

De expertise van UNIE-K ligt bij de ondersteuning van volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Hun wereld is in het hier en nu. Ze ervaren hun omgeving via hun lichaam. Daarom prikkelen onze begeleiders in elk contact met de bewoners hun zintuigen zodat ze meer bewust worden van hun eigen lichaam en de wereld om zich heen. Hierbij gaan ze uit van hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Bovendien is het voor onze bewoners niet vanzelfsprekend om contact te maken met anderen en begrepen te worden. Maar op een of andere manier maakt elke bewoner zijn wensen en noden duidelijk. Het is aan de begeleider om deze signalen te horen, te begrijpen en er respectvol op in te spelen. Hij observeert daarom op elk moment nauwlettend de non-verbale signalen van de bewoners (gelaatsuitdrukking, spierspanning, ademhaling, lichaamshouding …) en respecteert hun tempo tijdens de begeleiding. Dit alles noemen we de basale houding. Door op deze manier om te gaan met onze bewoners, zien we ze openbloeien, leren ze zichzelf beter kennen en voelen ze zich meer gewaardeerd. Want ze merken dat er wel degelijk wordt rekening gehouden met de zichtbare en onzichtbare signalen die ze uitsturen.

 

Een respectvolle, attente en alerte houding

 

Het is de basis. We luisteren en praten naar en met de bewoners. We leggen uit wat we met hen zullen doen. Tijdens de activiteiten van de dag volgen we het tempo van de bewoners en zorgen we dat ze alles kunnen volgen. 

 

Veel van onze bewoners kunnen zich niet meer spontaan aanpassen aan veranderingen door prikkels van buitenaf zoals temperatuur en licht. Daarom hebben we voortdurend aandacht voor hun signalen en geven we er gevolg aan. We passen hun houding aan, herschikken hun kledij, regelen de omgevingsgeluiden of lichtsterkte enz. zodat ze zich comfortabel in de omgeving voelen.

 

Prikkelen door aanraking, beweging en trillingen 

 

Voor elke bewoner zoeken we de juiste manier om reacties uit te lokken en om samen plezier te beleven aan het contact. Als onze bewoners kunnen aanraken, bewegen en waarnemen, dan zijn ze meer bewust van hun eigen lichaam en krijgen ze meer voeling met de buitenwereld. 

 

  1. Aanrakingen zorgen ervoor dat bewoners hun lichaam ontdekken. In de dagelijkse praktijk passen we dit toe tijdens de verzorging of dagactiviteiten. We trekken hun jas aan, masseren hun lichaam zodat ze ontspannen of net prikkels krijgen enz.
  2. Bewegen of lichaamsveranderingen zorgen ervoor dat bewoners hun belevingshorizon verruimen of zich bewust worden van hun lichaam. Daarom bewegen we samen met de bewoners, veranderen we hun houding, schommelen of wiegen we hen. Dit kan in een waterbed, een schommelstoel, een dans met de rolstoel enz. 
  3. Trillingen zorgen ervoor dat bewoners hun eigen lichaam ontdekken en hun auditieve waarnemingswereld uitbreiden. Bovendien stimuleert het de stemproductie. We brengen elke dag trillingen bij onze bewoners met onze stem door te spreken of te zingen. Maar ook met muziek via een rustige CD of klankschalen. In de vrije momenten gebruiken we regelmatig een trilmatras of een trilkussen. 

Delen expertise

 

UNIE-K heeft veel expertise op vlak van basale houding. Daarom delen we regelmatig onze expertise met scholen  en zorgvoorzieningen.
 

 

 

Wens je een spreker over de basale houding?
De medewerkers van UNIE-K delen graag hun expertise over dit onderwerp.

Mail naar info@uniek.org.

zorgcentrum 182 plat

De expertise van UNIE-K ligt bij de ondersteuning van volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Hun wereld is in het hier en nu. Ze ervaren hun omgeving via hun lichaam. Daarom prikkelen onze begeleiders in elk contact met de bewoners hun zintuigen zodat ze meer bewust worden van hun eigen lichaam en de wereld om zich heen. Hierbij gaan ze uit van hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Bovendien is het voor onze bewoners niet vanzelfsprekend om contact te maken met anderen en begrepen te worden. Maar op een of andere manier maakt elke bewoner zijn wensen en noden duidelijk. Het is aan de begeleider om deze signalen te horen, te begrijpen en er respectvol op in te spelen. Hij observeert daarom op elk moment nauwlettend de non-verbale signalen van de bewoners (gelaatsuitdrukking, spierspanning, ademhaling, lichaamshouding …) en respecteert hun tempo tijdens de begeleiding. Dit alles noemen we de basale houding. Door op deze manier om te gaan met onze bewoners, zien we ze openbloeien, leren ze zichzelf beter kennen en voelen ze zich meer gewaardeerd. Want ze merken dat er wel degelijk wordt rekening gehouden met de zichtbare en onzichtbare signalen die ze uitsturen.

 

Een respectvolle, attente en alerte houding

 

Het is de basis. We luisteren en praten naar en met de bewoners. We leggen uit wat we met hen zullen doen. Tijdens de activiteiten van de dag volgen we het tempo van de bewoners en zorgen we dat ze alles kunnen volgen. 

 

Veel van onze bewoners kunnen zich niet meer spontaan aanpassen aan veranderingen door prikkels van buitenaf zoals temperatuur en licht. Daarom hebben we voortdurend aandacht voor hun signalen en geven we er gevolg aan. We passen hun houding aan, herschikken hun kledij, regelen de omgevingsgeluiden of lichtsterkte enz. zodat ze zich comfortabel in de omgeving voelen.

 

Prikkelen door aanraking, beweging en trillingen 

 

Voor elke bewoner zoeken we de juiste manier om reacties uit te lokken en om samen plezier te beleven aan het contact. Als onze bewoners kunnen aanraken, bewegen en waarnemen, dan zijn ze meer bewust van hun eigen lichaam en krijgen ze meer voeling met de buitenwereld. 

 

  1. Aanrakingen zorgen ervoor dat bewoners hun lichaam ontdekken. In de dagelijkse praktijk passen we dit toe tijdens de verzorging of dagactiviteiten. We trekken hun jas aan, masseren hun lichaam zodat ze ontspannen of net prikkels krijgen enz.
  2. Bewegen of lichaamsveranderingen zorgen ervoor dat bewoners hun belevingshorizon verruimen of zich bewust worden van hun lichaam. Daarom bewegen we samen met de bewoners, veranderen we hun houding, schommelen of wiegen we hen. Dit kan in een waterbed, een schommelstoel, een dans met de rolstoel enz. 
  3. Trillingen zorgen ervoor dat bewoners hun eigen lichaam ontdekken en hun auditieve waarnemingswereld uitbreiden. Bovendien stimuleert het de stemproductie. We brengen elke dag trillingen bij onze bewoners met onze stem door te spreken of te zingen. Maar ook met muziek via een rustige CD of klankschalen. In de vrije momenten gebruiken we regelmatig een trilmatras of een trilkussen. 

Delen expertise

 

UNIE-K heeft veel expertise op vlak van basale houding. Daarom delen we regelmatig onze expertise met scholen  en zorgvoorzieningen.
 

 

 

Wens je een spreker over de basale houding?
De medewerkers van UNIE-K delen graag hun expertise over dit onderwerp.

Mail naar info@uniek.org.

Ander nieuws

DWW 1 plat

UNIE-K overhandigt cheque voor De Warmste Week

Lees meer...

websitebanner Sherpa

Maak kennis met met Sherpa

Lees meer...

Opkomende evenementen