Samen raken we vérder

Samen raken we vérde

Bij UNIE-K zijn we ervan overtuigd dat samenwerken met anderen essentieel is om de best passende zorg en ondersteuning te realiseren.

 

 • Via de ‘gebruikersraad’ werken we samen met de cliënten en het sociaal netwerk. Ouders, partners of vertegenwoordigers krijgen niet enkel inspraak in de zorgverlening voor hun familielid, maar mogen ook hun zeg doen over de beleidsbeslissingen. De gebruikersraad is dus een overleg- en adviesorgaan dat de rechten van onze cliënten bewaakt.
  Om de vier jaar worden de vertegenwoordigers in de gebruikersraad verkozen. Een afgevaardigde uit de gebruikersraad neemt als waarnemer ook deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
   
 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is de regelgevende Vlaamse overheid. Zij kent onder meer het persoonsvolgend budget toe.
  www.vaph.be
   
 • UNIE-K heeft een historische band met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, wat ook blijkt uit onze historiek (zie ‘Over ons’). De drie bestaande locaties werden opgericht onder impuls van het provinciebestuur, en werden gebouwd, verbouwd, uitgebreid en ingericht met aanzienlijke provinciale middelen.
   
 • Je kan een beroep doen op vzw Op Maat voor de organisatie van je persoonlijke assistentie wanneer je een persoonsvolgende financiering (PVF / PAB) krijgt van de Vlaamse overheid of over andere middelen beschikt.
  www.vzwopmaat.be
   
 • ‘UNIE-K heeft de code van goede praktijk (in het kader van de persoonsvolgende financiering) onderschreven en maakt derhalve werk van goede contacten met de diverse bijstandsorganisaties.’
   
 • Omdat we wederzijdse kennisoverdracht belangrijk vinden, onderhouden we nauwe contacten met diverse scholen en opleidingsinstellingen.
  Contactpersonen:
  - Ons Erf: Frank Verbeke – tel 050 40 69 83   – mail frank.verbeke@onserf.be

  - De Waaiberg:  Véronique Verschelde – tel 051 26 30 80 – mail Veronique.Verschelde@dewaaiberg.be
  - ’t Venster: Jos De Meyer – tel 051 31 84 72 – mail jos.demeyer@tvenster.be

 • UNIE-K heeft aandacht voor duurzame relaties met serviceclubs. Zo werken we nauw samen met de Lionsclub De Haan en de Rotaryclub Izegem.
   
 • UNIE-K participeert aan het project ‘NAH Ontmoetingskansen’. Dit is een samenwerkingsproject tussen verschillende voorzieningen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel uit de provincie West-Vlaanderen en enkele ervaringsdeskundigen (vooral familieleden van personen met NAH).

  www.nah-ontmoetingskansen.be

 • UNIE-K is partner van de Hersenletsel Liga vzw omdat we krachten willen bundelen over regio’s heen. Dit sterk netwerk verbindt alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan.
  www.hersenletselliga.be
 • UNIE-K participeert, samen met een aantal andere voorzieningen, aan ‘Multiplus’. Dit is een kenniscentrum voor personen met ernstige meervoudige beperkingen.

  Doelstellingen: informatievergaring/-verspreiding, vorming, kennisdeling, advies en coaching, beleidsontwikkeling, onderzoek.

  www.multiplus.be
   

 • Omdat we samen sterker zijn, sloegen UNIE-K en Ons Huis begin april 2019 de handen in elkaar.

  Samen bieden we in en rond Brugge zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

  Zie www.surpluz.org