- Partners -

Samen raken we vérder

Samen raken we vérde

Bij UNIE-K zijn we ervan overtuigd dat samenwerken met anderen essentieel is om de best passende zorg en ondersteuning te realiseren.

 

 • Via de ‘gebruikersraad’ werken we samen met de cliënten en het sociaal netwerk. Ouders, partners of vertegenwoordigers krijgen niet enkel inspraak in de zorgverlening voor hun familielid, maar mogen ook hun zeg doen over de beleidsbeslissingen. De gebruikersraad is dus een overleg- en adviesorgaan dat de rechten van onze cliënten bewaakt.
  Om de vier jaar worden de vertegenwoordigers in de gebruikersraad verkozen. Een afgevaardigde uit de gebruikersraad neemt als waarnemer ook deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
   
 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is de regelgevende Vlaamse overheid. Zij kent onder meer het persoonsvolgend budget toe.
  www.vaph.be
   
 • UNIE-K heeft een historische band met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, wat ook blijkt uit onze historiek (zie ‘Over ons’). De drie bestaande locaties werden opgericht onder impuls van het provinciebestuur, en werden gebouwd, verbouwd, uitgebreid en ingericht met aanzienlijke provinciale middelen.
   
 • Je kan een beroep doen op vzw Op Maat voor de organisatie van je persoonlijke assistentie wanneer je een persoonsvolgende financiering (PVF / PAB) krijgt van de Vlaamse overheid of over andere middelen beschikt.
  www.vzwopmaat.be
   
 • ‘UNIE-K heeft de code van goede praktijk (in het kader van de persoonsvolgende financiering) onderschreven en maakt derhalve werk van goede contacten met de diverse bijstandsorganisaties.’
   
 • Omdat we wederzijdse kennisoverdracht belangrijk vinden, onderhouden we nauwe contacten met diverse scholen en opleidingsinstellingen.
  Contactpersonen:
  - Ons Erf: Erika Coddens – tel 050 40 69 85 – mail erika.coddens@onserf.be
  - De Waaiberg: Jos De Meyer – tel 051 26 99 78 – mail jos.demeyer@dewaaiberg.be
  - ’t Venster: Kathy Vandermeersch – tel 051 31 84 72 – mail kathy.vandermeersch@tvenster.be
   
 • Met een aantal serviceclubs werken we nauw samen.
  - Lions De Haan zorgt voor ondersteuning van de hippotherapie in Ons Erf.
  - Rotary Izegem en Cera Foundation helpt bij de aanleg van een ‘belevingstuin’ in ’t Venster.
   
 • UNIE-K participeert aan het project ‘NAH Ontmoetingskansen’. Dit is een samenwerkingsproject tussen verschillende voorzieningen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel uit de provincie West-Vlaanderen en enkele ervaringsdeskundigen (vooral familieleden van personen met NAH).

  www.nah-ontmoetingskansen.be
   

 • UNIE-K participeert, samen met een aantal andere voorzieningen, aan ‘Multiplus’. Dit is een kenniscentrum voor personen met ernstige meervoudige beperkingen.

  Doelstellingen: informatievergaring/-verspreiding, vorming, kennisdeling, advies en coaching, beleidsontwikkeling, onderzoek.

  www.multiplus.be
   

 • Andere partners die ons steunen, zijn:
A-mode
Gino Debruyne
Fonteyne
Van Waes
Lionsclub De Haan Permekeland
LionsLogo