Laatste nieuws: maatregelen Coronavirus (COVID-19). Lees meer >

Woon-en leefkosten

Voor je zorg en ondersteuning in UNIE-K zijn er sinds 2017 2 grote veranderingen.
 

 • Elke cliënt kreeg zijn eigen persoonsvolgend budget (PVB).
 • Elke voorziening in Vlaanderen is overgestapt van het systeem van persoonlijke bijdragen naar het systeem van de woon- en leefkosten.
  In het nieuwe systeem schrapt de overheid het gereserveerd inkomen, de socio-culturele bijdrage en de subsidiëring van het collectief vervoer voor dagondersteuning.

Dit betekent aanpassingen voor je betaling van de kosten in UNIE-K.

Wat betaal je aan UNIE-K?

 

 • Zorg en ondersteuning waarmee je het zorgpersoneel betaalt die de cliënt begeleidt en ondersteunt.

  Dit betaal je met je persoonsvolgend budget (PVB). Dit budget komt van de Vlaamse overheid (VAPH). 
   
 • Woonkosten en algemene leefkosten (vroeger ‘persoonlijke bijdrage’).
 • Individuele leefkosten (vroeger 'individuele kosten') .

  Alle woon- en leefkosten betaal je via je vervangingsinkomen (tegemoetkoming, kinderbijslag…) dat je in de regel krijgt van de overheid (FOD Sociale zekerheid, Groeipakket) en/of via andere tussenkomsten (zoals voor incontinentie-materiaal).

 

Woon- en leefkosten in UNIE-K  vanaf 1-1-2021

Woon- en leefkosten zijn kosten die iedere burger moet betalen zoals huisvesting, energie, voeding, was, ontspanning enz. Ook personen met een beperking betalen deze kosten bij hun verblijf in een voorziening. In UNIE-K zijn deze kosten volgens een verdeelsleutel toegewezen aan de woon- en dagondersteuning. Je betaalt enkel woon- en leefkosten indien je aanwezig bent in UNIE-K.

 

Residentieel verblijf

Het residentieel verblijf bestaat uit woonondersteuning (van 17u tot 9u) en dagondersteuning (van 9u tot 17u).

 

Je betaalt € 36,64 per dag .

 

 • Woonondersteuning:
  € 23,44 
 • Dagondersteuning:
  • € 13,20 per dag 
  • € 8,70 voor een voormiddag
   (inclusief middagmaal)
  • € 4,50 voor een namiddag
  • € 4,50 voor een avond (indien van toepassing)

Dagverblijf

Voor dagondersteuning betaal je het bedrag per begonnen dagdeel

(van 9u tot 13u, van 13u tot 17u of na 17u).

 

Je betaalt

 • € 13,20 voor een volledige dag
 • € 8,70 voor een voormiddag
  (inclusief middagmaal)
 • € 4,50 voor een namiddag
 • € 4,50 voor een avond (indien van toepassing)

Heb je collectief vervoer nodig? Dan betaal je volgens de afstand tussen je woonplaats en de locatie van dagondersteuning:

 • <5km: € 2 per rit
 • 5-10km: € 3 per rit
 • >10km: € 4 per rit

Waaruit bestaan woon- en leefkosten?

 • Woonkosten

De woonkosten voor residentieel verblijf bestaan uit een gebruiksvergoeding voor de kamer en de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes en de jaarlijkse kosten en investeringen verbonden aan de infrastructuur. De woonkost voor dagverblijf heeft dezelfde rubrieken als hierboven, maar zonder de gebruiksvergoeding voor de kamer.

 

 • Algemene leefkosten

De algemene leefkosten voor residentieel verblijf en dagverblijf bestaan uit: voeding, linnen en was, huishoudmateriaal, schoonmaak, dagbesteding en nutsvoorzieningen.

 

 • Individuele leefkosten

Individuele leefkosten zijn kosten die niet inbegrepen zijn in de algemene leefkosten én die individueel toewijsbaar zijn zoals medicatie, incontinentie-materiaal, was van persoonlijke kledij enz.

Transparant en betaalbaar systeem

UNIE-K heeft 1 nieuw systeem dat eenvoudig en transparant is, zonder administratieve overlast.

 

 • Wat individueel toewijsbaar is, rekent UNIE-K individueel aan.
 • Kosten die niet of moeilijk individueel toewijsbaar zijn, plaatst UNIE-K onder een forfait.
 • Bij het forfait kiest UNIE-K voor het solidariteitsprincipe waarbij we de kosten gelijk verdelen over de cliënten.

UNIE-K houdt de woon- en leefkosten betaalbaar voor iedereen.

 

 • De richtlijn is dat de woonkost ongeveer 1/3 van het inkomen benadert.
 • Je krijgt 30% korting van UNIE-K op de reële woonkost. Daarnaast is er op de woonkost nog een VIPA-korting van € 1,86 per dag. Deze kortingen zijn verrekend in de prijzen bij residentieel verblijf en dagverblijf hierboven.
 • We leggen vast wat je verplicht bij UNIE-K moet afnemen en waar je keuze hebt. UNIE-K ijvert altijd voor de beste prijs voor de cliënt bij contracten met externe partners.
 • Bovendien voorziet UNIE-K in een solidariteitsfonds voor wie zijn maandelijkse afrekening écht niet kan betalen.

Specifieke situaties

 • Cliënten die komen voor kortverblijf betalen dezelfde woon- en leefkosten als de residentiële cliënten en dit per dag dat ze aanwezig zijn.
 • Voor cliënten die verblijven in PORTIE-K geldt een aangepast systeem aangezien zij meer inclusief wonen en leven.
 • Voor cliënten met een PVB die begeleiding krijgen van de Dienst Inclusief Wonen (DIW) verandert er niets aan de tarieven voor (psychosociale en andere) begeleidingen. Bij dagondersteuning betalen ze vanaf 1-1-2021 volgens het systeem van de woon- en leefkosten.
 • Cliënten die niet beschikken over een PVB maar begeleid en ondersteund worden via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) blijven, zoals wettelijk vastgelegd, in het systeem van de bijdrageregeling.

Extra info

 • Indexaties en prijsherzieningen

  De woon- en leefkosten volgen de index van de consumptieprijzen. Deze kosten kan UNIE-K ook herzien wanneer de prijzen aanzienlijk zouden stijgen, los van de index.

 • In de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) leggen we vast hoeveel budget je inzet bij UNIE-K en welke kosten er zijn. Door de invoering van woon- en leefkosten zal elke cliënt een nieuwe IDO moeten sluiten in de loop van 2021.

 • Bespreking met collectief overlegorgaan
  In het collectief overlegorgaan (= de verkozen vertegenwoordigers van de cliënten) bespraken we gedurende het jaar 2020 de overstap naar het systeem van de woon- en leefkosten. Op 1 december 2020 keurde dit orgaan de woon- en leefkosten goed.