Laatste nieuws: maatregelen Coronavirus (COVID-19). Lees meer >

- ESF traject COM-SA -

ESF traject COM-SA

Gepubliceerd op 01/09/2020 

UNIE-K heeft een project lopen in het kader van de ESF-oproep (oproep 473, prioriteit OP: 2 “loopbaanbeleid preventief”, investeringsprioriteit 10iii: “een leven lang leren”). Met deze oproep worden middelen ter beschikking gesteld aan organisaties om te werken “rond 21-eeuwse vaardigheden in ondernemingen”. Er wordt budget gecreëerd door Europa voor organisaties die vorming en ontwikkeling willen organiseren rond communicatie, samenwerking, digitaal werken, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en handelen, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Dit budget wordt expliciet vrijgemaakt voor kort- en middengeschoolde werknemers en voor vijftigplussers.

Binnen onze organisatie loopt een traject naar zelforganiserende multidisciplinaire teams en coachend leiderschap.  Deze oproep past in de ondersteuning die we als organisatie willen bieden aan medewerkers om deze verandering te realiseren.  Communicatie, samenwerken en coachen zijn essentiële vaardigheden voor onze teams en leidinggevenden om met de vele veranderingen die op ons afkomen en zullen afkomen om te gaan. Daarnaast nemen digitale vaardigheden een steeds belangrijker plaats in het omgaan met verschillende technologieën.  

Communicatie en samenwerken vormen het hoofdaccent van ons traject, vandaar de naam COM-SA.  Daarmee willen we ook benadrukken dat we binnen onze organisatie ervoor kiezen om het op een UNIE-Ke manier te doen: COM-SA!

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Teamoverleg: samenwerken en communicatie
 • Verbindende communicatie
 • Coachend leiderschap
 • Omgaan met spanningen en conflicten in het team
 • Een opleiding Excel voor gevorderden
 • Mailbeheer en Outlook

De sessies starten op in het najaar van 2020 en lopen door tot de zomer van 2021.  Deze vormings- en ontwikkelingsmomenten gaan door voor alle medewerkers met in het bijzonder voor de doelgroep geformuleerd door ESF nl. de kort- en middengeschoolde werknemers en voor vijftigplussers.

ESFlogo 2.jpg

UNIE-K heeft een project lopen in het kader van de ESF-oproep (oproep 473, prioriteit OP: 2 “loopbaanbeleid preventief”, investeringsprioriteit 10iii: “een leven lang leren”). Met deze oproep worden middelen ter beschikking gesteld aan organisaties om te werken “rond 21-eeuwse vaardigheden in ondernemingen”. Er wordt budget gecreëerd door Europa voor organisaties die vorming en ontwikkeling willen organiseren rond communicatie, samenwerking, digitaal werken, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en handelen, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Dit budget wordt expliciet vrijgemaakt voor kort- en middengeschoolde werknemers en voor vijftigplussers.

Binnen onze organisatie loopt een traject naar zelforganiserende multidisciplinaire teams en coachend leiderschap.  Deze oproep past in de ondersteuning die we als organisatie willen bieden aan medewerkers om deze verandering te realiseren.  Communicatie, samenwerken en coachen zijn essentiële vaardigheden voor onze teams en leidinggevenden om met de vele veranderingen die op ons afkomen en zullen afkomen om te gaan. Daarnaast nemen digitale vaardigheden een steeds belangrijker plaats in het omgaan met verschillende technologieën.  

Communicatie en samenwerken vormen het hoofdaccent van ons traject, vandaar de naam COM-SA.  Daarmee willen we ook benadrukken dat we binnen onze organisatie ervoor kiezen om het op een UNIE-Ke manier te doen: COM-SA!

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Teamoverleg: samenwerken en communicatie
 • Verbindende communicatie
 • Coachend leiderschap
 • Omgaan met spanningen en conflicten in het team
 • Een opleiding Excel voor gevorderden
 • Mailbeheer en Outlook

De sessies starten op in het najaar van 2020 en lopen door tot de zomer van 2021.  Deze vormings- en ontwikkelingsmomenten gaan door voor alle medewerkers met in het bijzonder voor de doelgroep geformuleerd door ESF nl. de kort- en middengeschoolde werknemers en voor vijftigplussers.

Ander nieuws

UNIE-K Prijs GoWithTheVelo.jpg

UNIE-K wint Gouden Trapper - straffe fietsactie

Lees meer...

Dag van de zorg - Afbeelding met youtubeknop - breder.jpg

In de Week van de Zorg zingt de zorgsector massaal

Lees meer...

Opkomende evenementen