Privacy- en cookiebeleid

 

Onze activiteiten
UNIE-K biedt zorg en ondersteuning voor volwassenen met een meervoudige beperking.

 

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?
Om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te kunnen garanderen hebben we nood aan informatie, waaronder persoonsgegevens over onze cliënten en hun sociaal netwerk, over medewerkers, sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

 

Welke persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herkenbaar aan één persoon kunnen gekoppeld worden en zijn dus vertrouwelijk.  Ze kunnen beperkt zijn tot je naam en e-mailadres, of heel uitgebreid tot gezondheids- en hulpverleningsgegevens. Soms hebben we je rekeningnummer nodig, of een foto. We verwerken niet meer vertrouwelijke gegevens dan nodig voor het doel, nl. de organisatie van een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor cliënten met een beperking. We doen dit met respect voor je privacy, overeenkomstig de Europese richtlijnen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Wil je in het algemeen weten welke soort gegevens we verwerken, waarom we ze mogen bewaren en hoe lang? Dan kan je inzage vragen in ons dataregister. Gegevens worden enkel verwerkt in het kader van een overeenkomst met jou, of indien er een wettelijke basis is, of bij vitaal of gerechtvaardigd belang. Voor de verwerking van sommige persoonsgegevens vragen we expliciet je toestemming.

 

Uitwisseling persoonsgegevens
Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen met een andere organisatie (een ziekenhuis, een sociaal secretariaat, ...) wegen we dit zorgvuldig af.

 

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de gegevens die je ons verstrekt hebt, door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Hieronder staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Beveiliging
Bij UNIE-K  zorgen we ervoor dat jouw gegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn, en enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen.

 

Cookiebeleid
UNIE-K  beschikt over een website om je te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

 

Wat zijn cookies?

UNIE-K gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op je computer of toestel worden opgeslagen wanneer je onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

 

UNIE-K gebruikt cookies om:

  • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
  • te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
  • de gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen

Cookies kunnen zowel door UNIE-K als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

 

Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

 

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de UNIE-K websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

 

De verwerkingsverantwoordelijke en contact
UNIE-K is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die UNIE-K gebruikt. Indien je vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens: UNIE-K, Chartreuseweg 53, 8200 Brugge, dpo@uniek.org.

 

Zoek je een onafhankelijke partij om hierover in gesprek te gaan?
Voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door UNIE-K gevolgd. Als je het niet eens bent met de manier waarop UNIE-K je gegevens verwerkt, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Wijziging privacyverklaring

UNIE-K kan het privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.