Mensen maken UNIE-K

Mensen maken UNIE-K

UNIE-K is een organisatie met een stevig fundament. De sleutelfactoren, van in het prille begin tot in de verre toekomst, zijn mensen. Sinds 1981 werken mensen elke dag aan de uitbouw van een kwalitatief zorg- en ondersteuningsaanbod. Een aantal ijkpunten uit onze geschiedenis komen aan bod in Historiek. De waarden die we in onze werking belangrijk vinden, hebben we samengevat in ons Charter. Omdat onze medewerkers de motor zijn van UNIE-K blijven we elke dag werken aan een modern HR-beleid. Maar ook wie niét bij UNIE-K aan de slag is, kan voor ons een Steun zijn. We zoeken immers voortdurend bijkomende financiële middelen om innoverende projecten mogelijk te maken. En UNIE-K mag dan wel uniek zijn, we leven niet op een eiland. Het is dankzij tal van Partners dat we onze zorg en ondersteuning telkens opnieuw maximaal kunnen afstemmen op de noden van onze doelgroep.