De historiek van UNIE-K

De historiek van UNIE-K

Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft een sleutelrol gespeeld in het ontstaan van UNIE-K. Op het einde van de vorige eeuw nam zij het initiatief om drie afzonderlijke voorzieningen op te richten: De Waaiberg, Ons Erf en ’t Venster. 

 

  • 4 maart 1981: De Waaiberg in Gits ging van start. Toen spraken we nog van het provinciaal bezigheidshome.
  • 1 april 1986: de pioniers zetten hun eerste stappen in Ons Erf (toen nog: Pido) in Brugge.
  • 1 december 1996: Emelgem omarmde voor het eerst ’t Venster.

Op 1 januari 2005 bundelden deze 3 voorzieningen hun krachten onder de naam UNIE-K. Tussen 2008 en nu werd er in deze drie locaties ingrijpend uitgebreid en gerenoveerd. Zo blijven we telkens voldoen aan de hedendaagse kwaliteitseisen en kunnen we onze cliënten met het beste comfort verzorgen en begeleiden.

 

100 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg

 

Ondertussen hebben deze 3 locaties samen meer dan 100 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg.  

 

UNIE-K Ons Erf heeft een jarenlange en uitgebreide expertise op het vlak van zorg en ondersteuning van volwassenen met een ernstige verstandelijke handicap, ook in de niche met bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES).
In deze laatste groep zien we de laatste jaren een groei van  bewoners die cognitief meer mogelijkheden hebben.  Als antwoord op hun noden bieden we nu een nieuw dagbestedingsproject aan. We doen dit samen met onze collega’s van Surpluz.

 

Als één van de eerste voorzieningen startte UNIE-K 't Venster 25 jaar geleden in Emelgem een werking exclusief voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).  Omdat deze groep van cliënten steeds groeide, werden enkele jaren later ook in UNIE-K De Waaiberg in Gits cliënten met NAH opgenomen.  In het voorjaar van 2019 startte een nieuwe NAH werking in UNIE-K Ons Erf.  We merken dat families ondersteuning zoeken in de buurt. Door onze regionale spreiding en de specifieke werking in de verschillende locaties, slagen we er steeds beter in om voor elke persoon de meest passende NAH-ondersteuning te bieden.

 

Voor volwassenen met een fysieke meervoudige beperking, al dan niet aangeboren, gaan we samen met hen op zoek naar aanpassingen die hun leven makkelijker en comfortabeler maken. We merken dat het groepsgebeuren en de arbeidsgerichte werking in de eigen ateliers in UNIE-K De Waaiberg de meesten stimuleren om te groeien op onder meer sociaal vlak.