- Zorg voor cliënt&medewerker maar ook voor planeet -

Zorg voor cliënt&medewerker maar ook voor planeet

Gepubliceerd op 21/05/2024 

We zetten regelmatig een verhaal van ons  magazine UNIE-K PUBLIEK in de kijker.

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

 

Welzijnsgerichte ondernemingen dragen zorg voor hun cliënten en medewerkers, maar ook voor de planeet.

Mark Vanhumbeeck over duurzaam ondernemen    


Duurzaamheid speelt een alsmaar grotere rol in het beleid van een onderneming. Dat is in de welzijnssector niet anders. Maar wat houdt duurzaam ondernemen nu net in? Het Vlaams Welzijnsverbond lichtte dat onlangs toe in een visienota. Mark Vanhumbeeck schreef eraan mee.


 
“De term ‘duurzaam ondernemen’ bestaat al lang. Al is de definitie ervan gaandeweg veranderd. De toekomst van onze planeet staat onder druk. Daardoor wegen ecologische doelstellingen intussen zwaarder door dan vroeger. Toch gaat duurzaam ondernemen voor ons verder dan dat.”

 

In jullie visienota omschrijven jullie het aan de hand van drie pijlers: people, planet en profit?

 

“People staat voor het maat- schappelijke aspect. Planet voor het ecologische. Profit voor het financiële. Die eerste pijler maakt natuurlijk al deel uit van het DNA van de welzijnssector: ons doel is een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door een antwoord te bieden op welzijnsvragen.”


“Organisaties besteden dan ook veel energie aan het realiseren van die maatschappelijke doelstellingen. Het is voor hen niet altijd evident om er die ecologische doelstellingen bij te nemen. Toch is het belangrijk om dat wél te doen. Op langere termijn leveren duurzame investeringen kostenbesparingen op. En je be- wijst ermee aan de samenleving dat je bezig bent met de juiste uitdagingen. Want welzijnsgerichte ondernemingen moeten niet alleen zorg dragen voor hun cliënten en medewerkers, maar ook voor de planeet.”

 

“Organisaties moeten verduurzamen als een marathon zien, niet als een sprint.”

 

“Wat de invloed dan is van de pijler profit? Om te investeren in duur- zame technologieën is geld nodig. Terwijl het grootste deel van de inkomsten van een wel- zijnsvoorziening dient om de werking te realiseren. Een organisatie moet dus eerst voldoende overschot hebben vooraleer het bijkomende groene investeringen kan doen.”


De pijler planet zorgt voor heel wat extra uitdagingen. Al doet de pijler people dat eigenlijk ook?

 

“Dat is zo. Dat bewijzen de groeiende personeelstekorten en het aantal burn-outs, bijvoorbeeld. Organisaties moeten blijvend waken over hun personeelsbeleid en het welzijn van hun medewerkers. En ze moeten een duidelijke visie ontwikkelen en uitdragen, zodat (toekomstige) medewerkers zich verbonden voelen met hun (potentiële) werkgever.”


“Nog een maatschappelijke ver- andering is dat cliënten meer ondersteuning  op  maat  vragen. Terecht, uiteraard. Aanbodgerichte ondersteuning is achterhaald. Veel organisaties zijn mee met deze evolutie. Dat toont aan dat welzijns- voorzieningen zichzelf constant moeten aanpassen en heruitvinden. En dat is nu ook op ecologisch vlak het geval.”

 

Organisaties staan daardoor vaak voor moeilijke keuzes. Via jullie visienota proberen jullie hen te inspireren?

 

“Inderdaad. Welzijnsgerichte onder- nemingen moeten sowieso moeilijke knopen doorhakken. Ze kunnen hun budget maar één keer uitgeven. Daarom adviseren we hen om hun ecologische ambities te integreren in hun algemene visie. Maak er geen apart project van, want dat kost net extra geld. Laat je ecologische ambities meelopen met de algemene doelstellingen. Ontwikkel je een nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld? Denk dan tegelijk na over hoe je daarmee ook binnen de pijler planet voor meerwaarde kunt zorgen. Dat vergroot het draagvlak binnen je organisatie, zowel aan de top als aan de basis.”
 
Welke tips geef je nog graag mee?

 

“Organisaties moeten verduur- zamen als een marathon zien, niet als een sprint. Je kunt een aantal ‘quick wins’ realiseren, maar het is vaak pas op langere termijn dat je resultaat ziet van je ecologische in- spanningen. Verduurzamen vraagt voor de ecologische pijler ook veel overtuiging en engagement, zowel van de directie en de bestuursorganen als van de medewerkers. Directie en bestuurs- organen moeten aangeven dat de organisatie hierin wil investeren, medewerkers moeten de meer- waarde zien. We adviseren onze organisaties ook om voor de ecologische pijler samen te werken met andere organisaties. De expertise van welzijnsvoorzieningen ligt binnen de pijler people. Voor de pijler planet gaan ze beter op zoek naar partners die hen kunnen helpen bij de uitwerking daarvan.”
 


Jullie vinden het belangrijk dat welzijnsgerichte onder- nemingen ook communiceren over hun ecologische in- spanningen?

 

“Absoluut. Dat gebeurt nu nog te weinig. We moeten daarbij verder gaan dan de gekende paden: “Die organisatie legde haar dak vol zonnepanelen.” Dat stadium zijn we al wat voorbij. We moeten daarbij ook zoeken naar kleine maatregelen met impact. Ik denk bijvoorbeeld aan organisaties die hun ver- warming zo efficiënt mogelijk regelen. Die besparen niet alleen energie, maar optimaliseren tegelijk het klimaat voor hun bewoners en medewerkers. Via dergelijke best practices willen we anderen inspireren. Zelfs als het over kleinere inspanningen gaat. Want budget vinden is een issue, maar vaak is een verouderde infrastructuur dat ook.”
 

 

Geïnteresseerd in meer artikels?

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

banner website Magazine artikel Mark

We zetten regelmatig een verhaal van ons  magazine UNIE-K PUBLIEK in de kijker.

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

 

Welzijnsgerichte ondernemingen dragen zorg voor hun cliënten en medewerkers, maar ook voor de planeet.

Mark Vanhumbeeck over duurzaam ondernemen    


Duurzaamheid speelt een alsmaar grotere rol in het beleid van een onderneming. Dat is in de welzijnssector niet anders. Maar wat houdt duurzaam ondernemen nu net in? Het Vlaams Welzijnsverbond lichtte dat onlangs toe in een visienota. Mark Vanhumbeeck schreef eraan mee.


 
“De term ‘duurzaam ondernemen’ bestaat al lang. Al is de definitie ervan gaandeweg veranderd. De toekomst van onze planeet staat onder druk. Daardoor wegen ecologische doelstellingen intussen zwaarder door dan vroeger. Toch gaat duurzaam ondernemen voor ons verder dan dat.”

 

In jullie visienota omschrijven jullie het aan de hand van drie pijlers: people, planet en profit?

 

“People staat voor het maat- schappelijke aspect. Planet voor het ecologische. Profit voor het financiële. Die eerste pijler maakt natuurlijk al deel uit van het DNA van de welzijnssector: ons doel is een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door een antwoord te bieden op welzijnsvragen.”


“Organisaties besteden dan ook veel energie aan het realiseren van die maatschappelijke doelstellingen. Het is voor hen niet altijd evident om er die ecologische doelstellingen bij te nemen. Toch is het belangrijk om dat wél te doen. Op langere termijn leveren duurzame investeringen kostenbesparingen op. En je be- wijst ermee aan de samenleving dat je bezig bent met de juiste uitdagingen. Want welzijnsgerichte ondernemingen moeten niet alleen zorg dragen voor hun cliënten en medewerkers, maar ook voor de planeet.”

 

“Organisaties moeten verduurzamen als een marathon zien, niet als een sprint.”

 

“Wat de invloed dan is van de pijler profit? Om te investeren in duur- zame technologieën is geld nodig. Terwijl het grootste deel van de inkomsten van een wel- zijnsvoorziening dient om de werking te realiseren. Een organisatie moet dus eerst voldoende overschot hebben vooraleer het bijkomende groene investeringen kan doen.”


De pijler planet zorgt voor heel wat extra uitdagingen. Al doet de pijler people dat eigenlijk ook?

 

“Dat is zo. Dat bewijzen de groeiende personeelstekorten en het aantal burn-outs, bijvoorbeeld. Organisaties moeten blijvend waken over hun personeelsbeleid en het welzijn van hun medewerkers. En ze moeten een duidelijke visie ontwikkelen en uitdragen, zodat (toekomstige) medewerkers zich verbonden voelen met hun (potentiële) werkgever.”


“Nog een maatschappelijke ver- andering is dat cliënten meer ondersteuning  op  maat  vragen. Terecht, uiteraard. Aanbodgerichte ondersteuning is achterhaald. Veel organisaties zijn mee met deze evolutie. Dat toont aan dat welzijns- voorzieningen zichzelf constant moeten aanpassen en heruitvinden. En dat is nu ook op ecologisch vlak het geval.”

 

Organisaties staan daardoor vaak voor moeilijke keuzes. Via jullie visienota proberen jullie hen te inspireren?

 

“Inderdaad. Welzijnsgerichte onder- nemingen moeten sowieso moeilijke knopen doorhakken. Ze kunnen hun budget maar één keer uitgeven. Daarom adviseren we hen om hun ecologische ambities te integreren in hun algemene visie. Maak er geen apart project van, want dat kost net extra geld. Laat je ecologische ambities meelopen met de algemene doelstellingen. Ontwikkel je een nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld? Denk dan tegelijk na over hoe je daarmee ook binnen de pijler planet voor meerwaarde kunt zorgen. Dat vergroot het draagvlak binnen je organisatie, zowel aan de top als aan de basis.”
 
Welke tips geef je nog graag mee?

 

“Organisaties moeten verduur- zamen als een marathon zien, niet als een sprint. Je kunt een aantal ‘quick wins’ realiseren, maar het is vaak pas op langere termijn dat je resultaat ziet van je ecologische in- spanningen. Verduurzamen vraagt voor de ecologische pijler ook veel overtuiging en engagement, zowel van de directie en de bestuursorganen als van de medewerkers. Directie en bestuurs- organen moeten aangeven dat de organisatie hierin wil investeren, medewerkers moeten de meer- waarde zien. We adviseren onze organisaties ook om voor de ecologische pijler samen te werken met andere organisaties. De expertise van welzijnsvoorzieningen ligt binnen de pijler people. Voor de pijler planet gaan ze beter op zoek naar partners die hen kunnen helpen bij de uitwerking daarvan.”
 


Jullie vinden het belangrijk dat welzijnsgerichte onder- nemingen ook communiceren over hun ecologische in- spanningen?

 

“Absoluut. Dat gebeurt nu nog te weinig. We moeten daarbij verder gaan dan de gekende paden: “Die organisatie legde haar dak vol zonnepanelen.” Dat stadium zijn we al wat voorbij. We moeten daarbij ook zoeken naar kleine maatregelen met impact. Ik denk bijvoorbeeld aan organisaties die hun ver- warming zo efficiënt mogelijk regelen. Die besparen niet alleen energie, maar optimaliseren tegelijk het klimaat voor hun bewoners en medewerkers. Via dergelijke best practices willen we anderen inspireren. Zelfs als het over kleinere inspanningen gaat. Want budget vinden is een issue, maar vaak is een verouderde infrastructuur dat ook.”
 

 

Geïnteresseerd in meer artikels?

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

Ander nieuws

IMG_9087

Succesvolle Hippo@UNIE-K Opendeur

Lees meer...

fietsdelen

G-fietsdeelproject 'Tope Riejn'

Lees meer...

Opkomende evenementen