- Activiteiten op maat doen cliënten openbloeien -

Activiteiten op maat doen cliënten openbloeien

Gepubliceerd op 02/03/2022 

We zetten elke week 1 verhaal van ons eerste magazine UNIE-K PUBLIEK in de kijker.

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

Activiteiten op maat doen cliënten openbloeien

Katrien Ducatteeuw over haar ervaring als ortho-agoog  

 

Iedereen met een beperking heeft zijn eigen specifieke zorgvraag. Daarom gaan de ortho-agogen samen met het zorgteam op zoek naar zorg en ondersteuning op maat. In overleg met de cliënt en de familie bekijken ze wat de cliënt nodig heeft om zich goed te voelen op het vlak van wonen, begeleiding en dagbesteding. Katrien Ducatteeuw is één van de ortho-agogen in UNIE-K Ons Erf. 

 

 “Ik werk in de ontwikkelingsgerichte unit van UNIE-K Ons Erf. De cliënten daar hebben een meervoudige beperking, maar kunnen nog altijd iets beter informatie verwerken of dagdagelijkse handelingen uitvoeren dan mensen in de andere units. Het gaat om cliënten die verblijven in UNIE-K en om cliënten die alleen gebruik maken van de dagbesteding van UNIE-K. Ze hebben door hun meervoudige beperking een complexe zorgvraag. Het is mijn taak om samen te onderzoeken wat zij nodig hebben en hoe we hen daarin kunnen ondersteunen.”

 

Dat gaat heel breed?

 

“Zo is het, we bieden hier 24-uurszorg aan. Het uitgangspunt daarbij is de levenskwaliteit van onze bewoners. Want daar kunnen zij zelf niet voor instaan. Wij zorgen ervoor dat hun voeding afgestemd is op hun gezondheidssituatie, dat hun activiteiten passen bij hun fysieke en emotionele mogelijkheden, dat ze in een aangepaste woning leven… Daarbij is een zinvolle dagbesteding de rode draad. Want via die activiteiten trainen ze hun vaardigheden, ontplooien ze zichzelf, gaan ze vriendschapsrelaties aan met elkaar en creëren ze een band met de zorgverleners… En zo stijgt hun levenskwaliteit.”

 

“We proberen onze bewoners de klok rond een kwaliteitsvol leven te bieden.”

 

En daarbij werken jullie op maat van elke bewoner?

 

“Absoluut. Dat is een belangrijke evolutie in de zorgsector. Vroeger organiseerden voorzieningen zwemlessen op maandag, een wandeling op dinsdag… Vaste activiteiten dus waar iedereen op hetzelfde moment aan deelnam. Nu maken wij voor elke bewoner een individueel ondersteuningsplan. Daarin beschrijven we de mogelijkheden van die persoon en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Voor elke bewoner stellen wij wekelijks een aangepast schema samen. Daarin zitten zowel individuele als groepsactiviteiten. En dat schema evalueren we regelmatig. Zo kunnen we het aanpassen wanneer de noden of de interesses van de bewoner veranderen.”

 

Daar komt een heuse organisatie bij kijken?

 

“Inderdaad, want we bekijken die schema’s multidisciplinair. Ik zit dus regelmatig aan tafel met een heel team en met het sociaal netwerk. Dan overlopen we de individuele situatie van een bepaalde bewoner en beslissen we samen wat hij of zij nodig heeft.  We werken ook samen met Windroos, ons extern dagcentrum waar de bewoners uit onze ontwikkelingsgerichte unit regelmatig naartoe gaan.”

 

“Samen met de ouders en het zorgteam bekijken we wat de bewoner nodig heeft.”

 

Zo’n samenwerking zorgt ervoor dat jullie het aanbod kunnen verbreden?

 

“Ja. Windroos ligt in het centrum van Brugge. Daardoor kun je er activiteiten organiseren waarbij onze mensen in contact komen met de maatschappij. Er zijn bewoners die bijvoorbeeld graag eens naar de markt gaan, om dan nadien iets te koken met hun boodschappen. Ook de busrit ernaartoe is al een hele beleving. Zeker voor de mensen die hier wonen, is het fijn om af en toe eens een andere omgeving op te zoeken.”

 

Bloeien mensen daardoor open?

 

“Bij veel bewoners zie je inderdaad wel een mooie evolutie. Maar het is altijd een evenwichtsoefening. De bewoners leven hier in groep. De ene vindt dat heel uitdagend, voor de andere is dat soms overweldigend. Het is dus zoeken naar een groepsevenwicht én een individueel evenwicht. Zo gunnen we onze bewoners een bepaalde autonomie. Wat ze zelf nog kunnen, doen ze ook zelf - indien nodig met hulpmiddelen. Denk aan zelf je kleren aantrekken, zelfstandig eten, met de fiets rondrijden op het domein… Sommige mensen hebben zelfs een taak. Ze brengen de post of het brood rond. Dat geeft een boost aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.”

 

Zo bepalen ze mee hun eigen leven?

 

“Dat vinden wij heel belangrijk. We letten er natuurlijk wel op dat mensen zich daar niet in verliezen. Kiezen ze een bepaalde activiteit uit, zoals zwemmen, dan zorgen wij dat we dat op maat aanbieden. Voor de ene is dat effectief een baantje trekken, voor de andere is dat pootje baden, voor iemand die in een rolstoel zit, kan dat watergewenning zijn waarbij ze even die ‘gewichtloosheid’ ervaren. Je biedt dus een uitdaging aan, zonder hen te overbevragen.”

 

 

Geïnteresseerd in meer artikels?

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

Katrien Ducatteeuw - 04 -LR
banner website UNIEKPUBLIEK 07

We zetten elke week 1 verhaal van ons eerste magazine UNIE-K PUBLIEK in de kijker.

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

Activiteiten op maat doen cliënten openbloeien

Katrien Ducatteeuw over haar ervaring als ortho-agoog  

 

Iedereen met een beperking heeft zijn eigen specifieke zorgvraag. Daarom gaan de ortho-agogen samen met het zorgteam op zoek naar zorg en ondersteuning op maat. In overleg met de cliënt en de familie bekijken ze wat de cliënt nodig heeft om zich goed te voelen op het vlak van wonen, begeleiding en dagbesteding. Katrien Ducatteeuw is één van de ortho-agogen in UNIE-K Ons Erf. 

 

 “Ik werk in de ontwikkelingsgerichte unit van UNIE-K Ons Erf. De cliënten daar hebben een meervoudige beperking, maar kunnen nog altijd iets beter informatie verwerken of dagdagelijkse handelingen uitvoeren dan mensen in de andere units. Het gaat om cliënten die verblijven in UNIE-K en om cliënten die alleen gebruik maken van de dagbesteding van UNIE-K. Ze hebben door hun meervoudige beperking een complexe zorgvraag. Het is mijn taak om samen te onderzoeken wat zij nodig hebben en hoe we hen daarin kunnen ondersteunen.”

 

Dat gaat heel breed?

 

“Zo is het, we bieden hier 24-uurszorg aan. Het uitgangspunt daarbij is de levenskwaliteit van onze bewoners. Want daar kunnen zij zelf niet voor instaan. Wij zorgen ervoor dat hun voeding afgestemd is op hun gezondheidssituatie, dat hun activiteiten passen bij hun fysieke en emotionele mogelijkheden, dat ze in een aangepaste woning leven… Daarbij is een zinvolle dagbesteding de rode draad. Want via die activiteiten trainen ze hun vaardigheden, ontplooien ze zichzelf, gaan ze vriendschapsrelaties aan met elkaar en creëren ze een band met de zorgverleners… En zo stijgt hun levenskwaliteit.”

 

“We proberen onze bewoners de klok rond een kwaliteitsvol leven te bieden.”

 

En daarbij werken jullie op maat van elke bewoner?

 

“Absoluut. Dat is een belangrijke evolutie in de zorgsector. Vroeger organiseerden voorzieningen zwemlessen op maandag, een wandeling op dinsdag… Vaste activiteiten dus waar iedereen op hetzelfde moment aan deelnam. Nu maken wij voor elke bewoner een individueel ondersteuningsplan. Daarin beschrijven we de mogelijkheden van die persoon en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Voor elke bewoner stellen wij wekelijks een aangepast schema samen. Daarin zitten zowel individuele als groepsactiviteiten. En dat schema evalueren we regelmatig. Zo kunnen we het aanpassen wanneer de noden of de interesses van de bewoner veranderen.”

 

Daar komt een heuse organisatie bij kijken?

 

“Inderdaad, want we bekijken die schema’s multidisciplinair. Ik zit dus regelmatig aan tafel met een heel team en met het sociaal netwerk. Dan overlopen we de individuele situatie van een bepaalde bewoner en beslissen we samen wat hij of zij nodig heeft.  We werken ook samen met Windroos, ons extern dagcentrum waar de bewoners uit onze ontwikkelingsgerichte unit regelmatig naartoe gaan.”

 

“Samen met de ouders en het zorgteam bekijken we wat de bewoner nodig heeft.”

 

Zo’n samenwerking zorgt ervoor dat jullie het aanbod kunnen verbreden?

 

“Ja. Windroos ligt in het centrum van Brugge. Daardoor kun je er activiteiten organiseren waarbij onze mensen in contact komen met de maatschappij. Er zijn bewoners die bijvoorbeeld graag eens naar de markt gaan, om dan nadien iets te koken met hun boodschappen. Ook de busrit ernaartoe is al een hele beleving. Zeker voor de mensen die hier wonen, is het fijn om af en toe eens een andere omgeving op te zoeken.”

 

Bloeien mensen daardoor open?

 

“Bij veel bewoners zie je inderdaad wel een mooie evolutie. Maar het is altijd een evenwichtsoefening. De bewoners leven hier in groep. De ene vindt dat heel uitdagend, voor de andere is dat soms overweldigend. Het is dus zoeken naar een groepsevenwicht én een individueel evenwicht. Zo gunnen we onze bewoners een bepaalde autonomie. Wat ze zelf nog kunnen, doen ze ook zelf - indien nodig met hulpmiddelen. Denk aan zelf je kleren aantrekken, zelfstandig eten, met de fiets rondrijden op het domein… Sommige mensen hebben zelfs een taak. Ze brengen de post of het brood rond. Dat geeft een boost aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.”

 

Zo bepalen ze mee hun eigen leven?

 

“Dat vinden wij heel belangrijk. We letten er natuurlijk wel op dat mensen zich daar niet in verliezen. Kiezen ze een bepaalde activiteit uit, zoals zwemmen, dan zorgen wij dat we dat op maat aanbieden. Voor de ene is dat effectief een baantje trekken, voor de andere is dat pootje baden, voor iemand die in een rolstoel zit, kan dat watergewenning zijn waarbij ze even die ‘gewichtloosheid’ ervaren. Je biedt dus een uitdaging aan, zonder hen te overbevragen.”

 

 

Geïnteresseerd in meer artikels?

Het volledige magazine kan je lezen op www.uniekpubliek.org.

Katrien Ducatteeuw - 04 -LR

Ander nieuws

Charlotte

Charlotte in VRT-programma Gewoon Buitengewoon

Lees meer...

Danny

Reizende tento - Portretten van UNIE-Ke personen

Lees meer...

Opkomende evenementen