Maatregelen Coronavirus (COVID-19). Lees meer >

- Begeleiden van volwassenen met NAH -

Begeleiden van volwassenen met NAH

Gepubliceerd op 04/05/2021 

Begeleiden van volwassenen met NAH:

een specifieke benadering voor een specifieke doelgroep

 

Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft onze visie om waar mogelijk een specifieke werking voor hen uit te bouwen alleen maar bevestigd. Bij bewoners met NAH moeten we steeds rekening houden met de invloed van twee werelden: het leven ‘voor’ en het leven ‘na’ de breuk in hun levenslijn. Dit gegeven moet in elk ondersteuningsplan worden meegenomen. Het bieden van begeleiding op maat van het individu is geen keuze, maar een noodzaak waarbij we rekening houden met de fysieke, maar vooral met de cognitieve en psycho-sociale mogelijkheden van elke bewoner. De verschillen in ernst en locatie van het hersenletsel leiden tot sterke verschillen op het vlak van mogelijkheden, noden en wensen. Daarnaast moeten we met heel wat ‘betrokkenen’ rekening houden, die elk vanuit hun eigen invalshoek specifieke verwachtingen hebben naar hun familielid, de organisatie en elkaar. Die afstemming vergt vaak veel energie: de bewoner, zijn ouders, zijn broers en zussen, de (ex)partner, de kinderen … het is vaak een kluwen van emoties en onderlinge relaties.

 

Wij ervaren dat kennis van en actief omgaan met beperkingen op het vlak van sturingsvaardigheden en de problematiek van verstoord ziekte-inzicht en ontremd gedrag kritische succesfactoren zijn voor een geslaagde ondersteuning. We ontwikkelden een aangepaste methodiek voor bewoners met beperkte cognitieve mogelijkheden. Onder de noemer Denk+ werken we actief aan de sturingsvaardigheden van die bewoners die voldoende bewustzijn hebben om beperkt informatie te kunnen verwerken en hun aandacht in zekere mate kunnen richten en aanhouden. Zo werken we aan initiatiefname, doelbepaling, planning en organisatie, concentratie, werkgeheugen, flexibiliteit ... Het doel van deze cognitieve training is hun onafhankelijkheid en zelfontplooiing te stimuleren.

Hoever een bewoner hierin evolueert, wordt in belangrijke mate mee bepaald door zijn ziekte-inzicht en de leerbaarheid, aanpak en motivatie die daaruit voorvloeien. Ook hiervoor hanteren we aangepaste methodieken. We trekken de cognitieve ontwikkeling door naar het dagelijks samenleven waarbij het aangeboden leefklimaat hen uitdaagt tot groei op het vlak van onafhankelijkheid, opnemen van verantwoordelijkheid, meer zelfstandig denken.

 

Het Denk+ model werd intussen vanuit ’t Venster uitgerold naar de recenter opgestarte NAH-werkingen in De Waaiberg en Ons Erf.

Eenheid in verscheidenheid

Naast heel wat gelijkenissen (visie op NAH-werking, werken met Denk+ …) zien we ook duidelijke verschillen in de uitbouw van de NAH-werking in de 3 voorzieningen door de locatie, de infrastructuur en de eigenheid op het vlak van dagbesteding.

 

  • ’t Venster blijft een kleinschalige entiteit en als enige volledig gericht op bewoners met NAH. Door de ligging in een woonwijk en een dorp met een rijk verenigingsleven, zetten we steeds actiever in op buurtgerichte werking en vormen van omgekeerde integratie. Ook voor bewoners met ernstige fysieke en cognitieve beperkingen is inclusie mogelijk al vergt het zeker in coronatijden veel creativiteit om dit doel niet los te laten. Getuige de kerstactie, fotozoektocht, muzikale paasbezoekjes … Specifiek voor ’t Venster is het accent op individuele dagondersteuning, kleine woongroepen en de werking in twee clusters: een cluster met accent op cognitieve ondersteuning (cfr. Denk+) en een cluster voor bewoners met minimale cognitieve en fysieke mogelijkheden, voor wie basisveiligheid, een doorgedreven medische ondersteuning en comfortzorg voorop staan.

 

  • In De Waaiberg werd op 1 januari 2019 de ondersteuning aan cliënten met NAH ondergebracht in een specifieke NAH-werking. Op basis van hun groeimogelijkheden op onder meer sociaal vlak merken we dat bij de meesten het groepsgebeuren een passende toegang vormt om hen te stimuleren. Het zijn bewoners die minstens deeltijds arbeidsmatige dagondersteuning belangrijk vinden en hiervoor terecht kunnen in de eigen atelierwerking. Daarnaast gaan we op zoek naar specifieke activatie die inspeelt op de persoonlijke wensen.

 

  • Sinds anderhalf jaar geleden de NAH werking van start ging in Ons Erf, merken we dat regionale spreiding belangrijk is. Families zoeken effectief ondersteuning in de buurt. Het grote afgesloten domein met heel wat activatiemogelijkheden (zwembad, hippotherapie, parkkarakter ...) biedt extra troeven voor bewoners die best in een beschermende omgeving wonen.

 

Het is een feit

Door de recent opgebouwde differentiatie in locaties en specifieke werkingen, slagen we er steeds beter in om de voor elke persoon meest passende NAH-ondersteuning aan te bieden. Door het samenwerken over locaties heen, kunnen bewoners bovendien gebruik maken van het specifiek aanbod op de andere locaties.

Denk+ 1000x370

Begeleiden van volwassenen met NAH:

een specifieke benadering voor een specifieke doelgroep

 

Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft onze visie om waar mogelijk een specifieke werking voor hen uit te bouwen alleen maar bevestigd. Bij bewoners met NAH moeten we steeds rekening houden met de invloed van twee werelden: het leven ‘voor’ en het leven ‘na’ de breuk in hun levenslijn. Dit gegeven moet in elk ondersteuningsplan worden meegenomen. Het bieden van begeleiding op maat van het individu is geen keuze, maar een noodzaak waarbij we rekening houden met de fysieke, maar vooral met de cognitieve en psycho-sociale mogelijkheden van elke bewoner. De verschillen in ernst en locatie van het hersenletsel leiden tot sterke verschillen op het vlak van mogelijkheden, noden en wensen. Daarnaast moeten we met heel wat ‘betrokkenen’ rekening houden, die elk vanuit hun eigen invalshoek specifieke verwachtingen hebben naar hun familielid, de organisatie en elkaar. Die afstemming vergt vaak veel energie: de bewoner, zijn ouders, zijn broers en zussen, de (ex)partner, de kinderen … het is vaak een kluwen van emoties en onderlinge relaties.

 

Wij ervaren dat kennis van en actief omgaan met beperkingen op het vlak van sturingsvaardigheden en de problematiek van verstoord ziekte-inzicht en ontremd gedrag kritische succesfactoren zijn voor een geslaagde ondersteuning. We ontwikkelden een aangepaste methodiek voor bewoners met beperkte cognitieve mogelijkheden. Onder de noemer Denk+ werken we actief aan de sturingsvaardigheden van die bewoners die voldoende bewustzijn hebben om beperkt informatie te kunnen verwerken en hun aandacht in zekere mate kunnen richten en aanhouden. Zo werken we aan initiatiefname, doelbepaling, planning en organisatie, concentratie, werkgeheugen, flexibiliteit ... Het doel van deze cognitieve training is hun onafhankelijkheid en zelfontplooiing te stimuleren.

Hoever een bewoner hierin evolueert, wordt in belangrijke mate mee bepaald door zijn ziekte-inzicht en de leerbaarheid, aanpak en motivatie die daaruit voorvloeien. Ook hiervoor hanteren we aangepaste methodieken. We trekken de cognitieve ontwikkeling door naar het dagelijks samenleven waarbij het aangeboden leefklimaat hen uitdaagt tot groei op het vlak van onafhankelijkheid, opnemen van verantwoordelijkheid, meer zelfstandig denken.

 

Het Denk+ model werd intussen vanuit ’t Venster uitgerold naar de recenter opgestarte NAH-werkingen in De Waaiberg en Ons Erf.

Eenheid in verscheidenheid

Naast heel wat gelijkenissen (visie op NAH-werking, werken met Denk+ …) zien we ook duidelijke verschillen in de uitbouw van de NAH-werking in de 3 voorzieningen door de locatie, de infrastructuur en de eigenheid op het vlak van dagbesteding.

 

  • ’t Venster blijft een kleinschalige entiteit en als enige volledig gericht op bewoners met NAH. Door de ligging in een woonwijk en een dorp met een rijk verenigingsleven, zetten we steeds actiever in op buurtgerichte werking en vormen van omgekeerde integratie. Ook voor bewoners met ernstige fysieke en cognitieve beperkingen is inclusie mogelijk al vergt het zeker in coronatijden veel creativiteit om dit doel niet los te laten. Getuige de kerstactie, fotozoektocht, muzikale paasbezoekjes … Specifiek voor ’t Venster is het accent op individuele dagondersteuning, kleine woongroepen en de werking in twee clusters: een cluster met accent op cognitieve ondersteuning (cfr. Denk+) en een cluster voor bewoners met minimale cognitieve en fysieke mogelijkheden, voor wie basisveiligheid, een doorgedreven medische ondersteuning en comfortzorg voorop staan.

 

  • In De Waaiberg werd op 1 januari 2019 de ondersteuning aan cliënten met NAH ondergebracht in een specifieke NAH-werking. Op basis van hun groeimogelijkheden op onder meer sociaal vlak merken we dat bij de meesten het groepsgebeuren een passende toegang vormt om hen te stimuleren. Het zijn bewoners die minstens deeltijds arbeidsmatige dagondersteuning belangrijk vinden en hiervoor terecht kunnen in de eigen atelierwerking. Daarnaast gaan we op zoek naar specifieke activatie die inspeelt op de persoonlijke wensen.

 

  • Sinds anderhalf jaar geleden de NAH werking van start ging in Ons Erf, merken we dat regionale spreiding belangrijk is. Families zoeken effectief ondersteuning in de buurt. Het grote afgesloten domein met heel wat activatiemogelijkheden (zwembad, hippotherapie, parkkarakter ...) biedt extra troeven voor bewoners die best in een beschermende omgeving wonen.

 

Het is een feit

Door de recent opgebouwde differentiatie in locaties en specifieke werkingen, slagen we er steeds beter in om de voor elke persoon meest passende NAH-ondersteuning aan te bieden. Door het samenwerken over locaties heen, kunnen bewoners bovendien gebruik maken van het specifiek aanbod op de andere locaties.

Ander nieuws

100 jaar expertise 1500

100 jaar ervaring in gehandicaptensector

Lees meer...

Vertelhoek - banner

Vertelhoek in Hippo@UNIE-K

Lees meer...

Opkomende evenementen