Maatregelen Coronavirus (COVID-19). Lees meer >

- GES: groep cognitief sterkere bewoners groeit -

GES: groep cognitief sterkere bewoners groeit

Gepubliceerd op 04/05/2021 

Binnen GES groeit de groep van cognitief sterkere bewoners

 

Volwassenen met een verstandelijke handicap én bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES) krijgen in Ons Erf (Brugge) de aangepaste ondersteuning die ze nodig hebben. Voor een aantal bewoners, vooral deze met een ernstige verstandelijke handicap, is hun gedragsproblematiek vooral te verklaren vanuit hun lage ontwikkelingsleeftijd. Andere bewoners hebben een bijkomende diagnose zoals bijvoorbeeld autisme of een psychiatrische stoornis die een aangepaste aanpak vraagt. Nu ondersteunt Ons Erf binnen de GES ook een groeiende groep van cognitief sterkere bewoners met een matige (of soms lichte) verstandelijke handicap. Bij hen zien we een groot verschil tussen hun cognitief functioneren -of wat ze kunnen- en hun emotioneel functioneren -of wat ze aankunnen-.

 

Traditioneel ligt er een grote nadruk op basale activatie en bewegingsactiviteiten binnen de dagbesteding. Voor onze cognitief sterkere bewoners binnen de GES leggen we andere accenten. Via de dagbesteding willen we kansen geven om contacten met gelijken uit te bouwen, dagen we hen cognitief uit, geven we hen uitdagingen om fier op te zijn en zorgen we dat ze een rol kunnen opnemen binnen onze voorziening. Maar anderzijds houden we ook rekening met hun beperkte draagkracht. Als antwoord op hun noden, startten we een dagbestedingsproject samen met de collega’s van Surpluz (het samenwerkingsverband tussen UNIE-K, Ons Huis en ’t Veldzicht). We startten met een formule waarbij de cliënten kunnen deelnemen aan workshops die aansluiten bij hun eigen interesses. De workshops vinden plaats in Ons Erf en worden begeleid door de begeleiders van Ons Erf en ’t Veldzicht. Ze staan open voor alle cliënten van Surpluz.

 

Masterplan wooninfrastructuur Ons Erf:

nieuwbouw 5 woningen voor GES gestart

 

Ons Erf is opgestart in 1986. Dit betekent dat de meeste paviljoenen hun beste tijd gehad hebben. In de afgelopen 10 jaar hebben we al een nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van een aantal woningen. Nu zijn de GES-paviljoenen aan de beurt. Eind 2020 startten in Ons Erf de werken voor een nieuwbouwproject: 5 aan elkaar geschakelde woningen zullen plaats bieden aan 55 volwassenen met een verstandelijke handicap én bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES). We verwachten dat de bewoners uit de paviljoenen begin ’23 zullen verhuizen naar de nieuwbouw. Deze 5 nieuwe woningen vervangen 4 bestaande, zodat er meteen ook ruimte komt voor bijkomende opnames.

Na de GES woningen volgt nog een 2de fase zodat tegen 2026 álle bewoners uit de ‘paviljoenen’ in een nieuwe woning zullen verblijven.

 

Surpluz 1000x370

Binnen GES groeit de groep van cognitief sterkere bewoners

 

Volwassenen met een verstandelijke handicap én bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES) krijgen in Ons Erf (Brugge) de aangepaste ondersteuning die ze nodig hebben. Voor een aantal bewoners, vooral deze met een ernstige verstandelijke handicap, is hun gedragsproblematiek vooral te verklaren vanuit hun lage ontwikkelingsleeftijd. Andere bewoners hebben een bijkomende diagnose zoals bijvoorbeeld autisme of een psychiatrische stoornis die een aangepaste aanpak vraagt. Nu ondersteunt Ons Erf binnen de GES ook een groeiende groep van cognitief sterkere bewoners met een matige (of soms lichte) verstandelijke handicap. Bij hen zien we een groot verschil tussen hun cognitief functioneren -of wat ze kunnen- en hun emotioneel functioneren -of wat ze aankunnen-.

 

Traditioneel ligt er een grote nadruk op basale activatie en bewegingsactiviteiten binnen de dagbesteding. Voor onze cognitief sterkere bewoners binnen de GES leggen we andere accenten. Via de dagbesteding willen we kansen geven om contacten met gelijken uit te bouwen, dagen we hen cognitief uit, geven we hen uitdagingen om fier op te zijn en zorgen we dat ze een rol kunnen opnemen binnen onze voorziening. Maar anderzijds houden we ook rekening met hun beperkte draagkracht. Als antwoord op hun noden, startten we een dagbestedingsproject samen met de collega’s van Surpluz (het samenwerkingsverband tussen UNIE-K, Ons Huis en ’t Veldzicht). We startten met een formule waarbij de cliënten kunnen deelnemen aan workshops die aansluiten bij hun eigen interesses. De workshops vinden plaats in Ons Erf en worden begeleid door de begeleiders van Ons Erf en ’t Veldzicht. Ze staan open voor alle cliënten van Surpluz.

 

Masterplan wooninfrastructuur Ons Erf:

nieuwbouw 5 woningen voor GES gestart

 

Ons Erf is opgestart in 1986. Dit betekent dat de meeste paviljoenen hun beste tijd gehad hebben. In de afgelopen 10 jaar hebben we al een nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van een aantal woningen. Nu zijn de GES-paviljoenen aan de beurt. Eind 2020 startten in Ons Erf de werken voor een nieuwbouwproject: 5 aan elkaar geschakelde woningen zullen plaats bieden aan 55 volwassenen met een verstandelijke handicap én bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES). We verwachten dat de bewoners uit de paviljoenen begin ’23 zullen verhuizen naar de nieuwbouw. Deze 5 nieuwe woningen vervangen 4 bestaande, zodat er meteen ook ruimte komt voor bijkomende opnames.

Na de GES woningen volgt nog een 2de fase zodat tegen 2026 álle bewoners uit de ‘paviljoenen’ in een nieuwe woning zullen verblijven.

 

Ander nieuws

jobsite - foto banner -

Groei van cliënten en medewerkers in 2020

Lees meer...

100 jaar expertise 1500

100 jaar ervaring in gehandicaptensector

Lees meer...

Opkomende evenementen