- Communicatie en Persoonsvolgende financiering. -

Communicatie en Persoonsvolgende financiering.

26/06/2017

Door  Leo De Smet

‎Stafmedewerker algemene diensten

Onze oudste zoon woont in New York City en is gehuwd met een Amerikaanse. Elke week ‘skypen’ we met elkaar en overlopen we op die manier de gebeurtenissen van de voorbije week… in ons gezin, in Brugge, België, de VS en bij uitbreiding in de hele wereld.  Met elkaar ‘in real time’ in gesprek treden, heet dit, en dit op een afstand van zowat 7.000 kilometer. Toch wel fascinerend, niet !?  Het internet is dan ook een van de grootste uitvindingen van de voorbije jaren. Wat een verschil met het jaar 1974, toen ik zelf in de VS verbleef, en hooguit om de 3 maanden eens (kort) mocht telefoneren met het thuisfront.

 

En toch…er is een paradox: we beschikken op vandaag over een uitgebreid palet van middelen om met elkaar in communicatie te treden. Doch, als we naar organisaties kijken, blijkt dat we er maar niet in slagen om onze boodschappen altijd en overal (goed) over te brengen.   Waaraan ligt dit? Hebben we het afgeleerd om elkaar rechtstreeks, van persoon tot persoon, aan te spreken (ik kom alvast tot de vaststelling dat er minder en minder inkomende telefoons zijn) ?  Lijden we onder een overvloed aan informatie ? Geloven we enkel in het zaligmakende effect van onze communicatie via sociale media ?   En zo kunnen we ons allicht nog vele vragen stellen.

 

Ondanks alle mogelijke media, schort er dus iets met de communicatie in onze organisaties. Aldus wordt communicatie een hot item en investeren steeds meer organisaties erin. Communicatie is zonder meer een kritische succesfactor (geworden), niet in het minst omwille van de recente ontwikkelingen in de sector voor personen met een beperking.

 

Sedert begin 2017 is PVF een feit.  In plaats van het budget via subsidies aan zorgorganisaties te geven, zal de overheid het voortaan verdelen onder personen met een beperking die ondersteuning nodig hebben. Dat deze verandering veel meer betekent dan alleen een financiële shift, staat als een paal boven water. Eigenlijk gaat het om een ingrijpende zorgvernieuwing die ook zorgt voor een fundamentele omslag in de werking en de organisatie van de voorzieningen voor personen met een beperking.  Zo worden de klassieke voorzieningen vanaf nu uitgedaagd om ook een bedrijfseconomische logica te hanteren en zich te profileren als sociale ondernemers. Slagkracht, wendbaarheid en veerkracht worden nieuwe begrippen in onze bedrijfsvoering. Het belang van een degelijke communicatie valt daarbij niet te onderschatten. Zowel interne als externe communicatieprocessen komen daarbij in de aandacht. De diversiteit aan mogelijkheden en media kunnen daarbij een troef zijn.

 

Om hun slagkracht te verhogen, zijn heel wat vergunde zorgaanbieders in onze sector noodzakelijke oefeningen aan het maken om hun arbeidsorganisatie fundamenteel te vernieuwen (zelforganisatie en kortere lijnen) en een nieuw leiderschap te introduceren…de zogenaamde kanteling van organisaties. Binnen een dergelijke (vernieuwde) organisatie zal elke individuele medewerker mee de verantwoordelijkheid dienen te dragen voor vlot lopende interne communicatieprocessen (zowel disciplinair, interdisciplinair als naar cliënten/sociale netwerken toe). De leidinggevende zal daarbij niet langer diegene zijn naar wie men hiervoor kan verwijzen en waarachter men zich zal kunnen verschuilen.                                                                                                                                          

Ook de (externe) communicatie naar buiten wordt, meer dan vroeger, een belangrijk aandachtspunt. Zo onder meer de inhoud en opbouw van de website, sociale media, enz. Zij dienen afgestemd op de nieuwe, vraaggestuurde context. Potentiële cliënten, verwijzers en potentiële medewerkers dienen daarbij centraal te staan en een antwoord te krijgen op hun specifieke informatiebehoeften. Zij vragen daarbij duidelijkheid (zeg wat je doet), geloofwaardigheid (doe wat je zegt) en transparantie (er valt niets te verbergen). Uiteraard is daarbij ook de vormgeving belangrijk. Beeldmateriaal waarbij de beleving centraal staat (‘look en feel’) en korte getuigenissen, zijn erg waardevol om onze organisaties als kwalitatief  te percipiëren.

Andere blogs

ondernemen_website.png

Het sociaal ondernemerschap in de praktijk

Lees meer...

image004.png

Communicatie en Persoonsvolgende financiering.

Lees meer...

Opkomende evenementen

Andere blogs

Het sociaal ondernemerschap in de praktijk

Het sociaal ondernemerschap in de praktijk

Lees meer...

Communicatie en Persoonsvolgende financiering.

Communicatie en Persoonsvolgende financiering.

Lees meer...

Opkomende evenementen